Конфиденциалност

Тук ще ще научите как „Кристал 2010” използва и защитава всякаква информация, която Вие споделяте в нашия уебсайт.

„Кристал  2010” полага всички усилия опазване на Вашите лични данни. Всякаква информация, изискана при регистрацията и употребата на нашия сайт, ще бъде използвана в съответствие с правилата, изложени тук.

„Кристал  2010” си запазва правото на промяна на правилата за поверителност, което ще бъде отразявано на тази страница. Препоръчително е да я проверявате переодично.

Следната информация може да бъде изискана от Вас:

  • Имена и професия
  • Начини за контакт, включително и-мейл
  • Демографска информация
  • Друга информация, свързана с проучвания на пазара

Информацията, която изискваме от Вас ще ни е нужда за да разберем какви са Вашите нужди и да Ви осигурим по-добро обслужване. Възможно е переодично да Ви изпращаме и-мейли с нови продукти или специални предложения, които биха представлявали  интерес за Вас, освен ако Вие изрично не откажете да получавате такива.

Личните Ви данни по никакъв начин няма да бъдат продавани или предоставяни на 3-ти лица, освен ако вие не сте дали изрично съгласие за това, или ако не бъдат изискани от представители на закона.